Teksta apstrāde
Teksta datorizēta apstrāde ir ar datoru veikta teksta ievadīšana, rediģēšana, noformēšana, saglabāšana un drukāšana.
Teksta apstrāde nodrošina praktiski jebkura veida dokumentu veidošanu: vēstuļu, lietvedības dokumentu, referātu, zinātniski rakstu un pat grāmatu. Pasaulē populāras teksta apstrādes lietotnes ir Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel WordPerfect, OpenOffice.org Write...
Pēc atvēršanas lietotnes Microsoft Office Word 2007 logs parasti izskatās šāds.
 
Virsrakstjoslā redzams atvērtā dokumenta un aktivizētās lietotnes nosaukums. Attēlā lietotnē Word ir atvērts dokuments ar nosaukumu Document1.
 
word07.png
 
 
Virsrakstjoslas labajā pusē ir lietotnes darba loga vadības pogas. Piespiežot pogu (precīzāk – izpildot klikšķi uz pogas), Word logu var:
 
  minim.png
 
Pēc atvēršanas lietotnes Microsoft Office Word 2010 logs parasti izskatās šāds.
 
word_logs.png
 
Lentē ciļņu lappusēs (tab page) ir tematiski apvienotas un izkārtotas visas lietotnes funkcionālās iespējas (komandas). Cilnes lappusi atver (aktivizē), ar klikšķi uz tai
atbilstošās cilnes ciļņu joslā. Savukārt cilnes lappuses komandas tematiski sadalītas pa grupām, piemēram, cilnes Home lappuses grupā Paragraph ir apvienotas komandas rindkopu formatēšanai. Grupas nosaukums redzams joslā zem grupas. Ja pa labi no grupas nosaukuma ir poga izv.png , tad, ar klikšķi uz tās, tiek atvērts komandu grupai atbilstošais dialoglodziņš, kas ļauj precizēt grupā piedāvāto komandu izpildi un piedāvā plašākas iespējas. Grupā iekļautās komandas
aktivizē, veicot klikšķi uz komandai atbilstošās pogas (ikonas).
 
Atkarībā no lietotnes loga platuma un/vai ekrāna izšķirtspējas cilnes lappuses izskats var atšķirties, piemēram:
 
word_is.png
 
    ja loga platums ir pietiekams, katrā no grupām ir redzamas visas tās pogas (ikonas):

word_visi1.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 10. - 11.lpp.
Word darba logs http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=1254