Teksta pamatelementi
   Darbā ar teksta apstrādes lietotni svarīgi ir saprast tādus būtiskus jēdzienus kā teksts, rakstzīme un rindkopa.
 
rindkopas.png
 
   Teksts ir viena no formām, kurā dators var uzglabāt un pārsūtīt informāciju. Šī informācija ir cilvēkam uztverama un sastāv no rakstzīmēm un teikumiem dabiskā vai mākslīgā valodā.
 Jebkuru tekstu veido šādi elementi:
   Rakstzīme(Character) ir burts, cipars vai jebkurš cits simbols, ko izmanto informācijas (datu) grafiskai attēlošanai vai kodēšanai datu apstrādes sistēmās. Rakstzīme atkarībā no kodējuma parasti datora atmiņā aizņem vienu vai divus baitus. Tekstapstrādes lietotne Microsoft Word 2010 izmanto UNICODE kodējumu, un tāpēc viena rakstzīme aizņem divus baitus.
   Vārds(Word), kuru veido rakstzīmes.
   Teikums (Sentence), kuru parasti veido vairāki vārdi.
   Rindkopa (Paragraph),  ir teksta rindu kopums (arī viena rinda), kurā pausta samērā patstāvīga teksta satura daļa. Parasti tekstapstrādes programmas rindkopu uztver kā informācijas bloku, ko var atlasīt un apstrādāt atsevišķi no citām rindkopām. Rakstot tekstu, jaunu rindkopu no iepriekšējās atdala, piespiežot taustiņu Enter.
   Rindkopas beigas norāda nedrukājamais simbols simbolsShow.png režīmā, kuru var ieslēgt, piespiežot pogu show.pngShow/ Hide (Rādīt visu), kas atrodas cilnes Home (Sākums) grupā Paragraph (Rindkopa
 
show_vieta.png