Rindkopu formatēšana
Rindkopas formatēšanas komandas ir sakārtotas lentes cilnes Home lappuses grupā Paragraph:
 
parag.png
 
Lai līdzinātu rindkopu pēc:
- kreisās malas, piespiež pogu kr.png (Align Text Left)
- labās malas, piespiež pogu lab.png (Align Text Right)
- abām malām, piespiež pogu jus.png (Justify)
 
Lai centrētu rindkopu, piespiež pogu cen.png (Center)
 
 
Ja nepieciešams mainīt atstatumu starp teksta rindām, ar klikšķi uz lentes cilnes Home lappuses grupas Paragraph pogas lin_sp.png (Line Spacing) bultiņas atver sarakstlodziņu un izvēlas vajadzīgo rindu atstatumu:
sp_izv.png
 
Lai mainītu rindkopas teksta atkāpi no kreisās malas, var izmantot lentes Home grupas Paragraph pogas
- atkāpi palielināt:  icr.png (Increase Indent)
- atkāpi samazināt:  decr.png (Decrease Indent)  
 
Ar katru klikšķi uz pogas  icr.png (Increase Indent) vai pogas decr.png (Decrease Indent) rindkopas atkāpe no kreisās malas tiek palielināta vai atbilstoši samazināta par vienu noklusējuma tabulēšanas pieturas attālumu (Default tab stops), kas programmā Word parasti ir ½ collas = 1,27 cm.
 
Atkāpes no darba lauka malām lieto, lai rindkopu izceltu pārējā teksta vidū. Atkāpju veidošanai lieto marķierus, kas atrodas uz horizontālās mērjoslas(marķierus pa mēroglineālu pārvieto ar peles palīdzību).
 
atk_l.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 14.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010.16.lpp.
Rindkopas formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām.  http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=1309