Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām
Rakstzīmju formatēšanas komandu pogas sakārtotas lentes cilnes Home lappuses grupā Font:
 
ris1.png
 
Lai mainītu atlasītā teksta fontu un fonta izmēru, izmanto fontu un rakstzīmju izmēru sarakstlodziņus:
 
ris2.png
 
Lai mainītu teksta fontu:
- atlasa tekstu, kuram vēlas mainīt fontu;
- ar klikšķi uz fontu sarakstlodziņa bultiņas atver piedāvāto fontu sarakstu. Ērtākai lietošanai tam ir trīs sadaļas:
        Theme fonts (noklusējuma fonti);
        Recently Used Fonts (nesen lietotie fonti);
        All Fonts (visi fonti);
 
Atlasītā teksta fonts ir izcelts.
- jauno fontu izvēlas ar klikšķi uz tā nosaukuma.
03_060.png
 
Lai mainītu rakstzīmju izmēru:
- atlasa tekstu, kuram vēlas mainīt rakstzīmju izmēru;
- ar klikšķi uz rakstzīmju izmēru sarakstlodziņa bultiņas atver piedāvāto izmēru sarakstu;
- izvēlas jauno rakstzīmju izmēru un izpilda klikšķi uz tā.
Ja rakstzīmju izmēru sarakstlodziņā nav vajadzīgā izmēra, to var ievadīt no tastatūras. Lai to izdarītu:
- atlasa lodziņā redzamo rakstzīmju izmēru;
- no tastatūras ievada vajadzīgo izmēru;
- piespiež taustiņu Enter.
izm.png
 
   
Fonta stila noteikšanai izmanto grupas Font pogas:
  
ris4.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 97.-98.lpp.
Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=1303