Lappuses parametru iestatīšana
Lentes cilnes Page Layout lappuses grupa Page Setup piedāvā komandas, kuras var izmantot lappuses parametru iestatīšanai:
 
layota.png
 
 
Lai iestatītu teksta atkāpes no lappuses malām:

- piespiežot pogu margin.png atver lodziņu ar piedāvātajām teksta atkāpju opcijām, kur blakus attēlam norādīti arī atkāpju platumi:
 
- ar klikšķi uz izvēlētās opcijas attēla piekārto dokumentam izvēlētās teksta atkāpes no lappuses malām;
- ja neviena no piedāvātajām opcijām neapmierina, ar komandu Custom Margins... atver dialoglodziņa Page Setup cilnes Margins lappusi un iestata vēlamos lappuses formatējuma parametrus.
marg.png
 
Lai iestatītu lappuses orientāciju:
  
- piespiežot pogu orient.png, atver izvēlni:or.png

- ar klikšķi uz atbilstošā izvēles elementa iestata dokumenta lappušu orientāciju.
 
Lai izvēlētos dokumenta lappuses izmērus:
  
- piespiežot pogu size.png, atver lodziņu ar piedāvātajiem lappuses izmēriem:
- ar klikšķi uz izvēlētās opcijas piekārto dokumentam izvēlētos izmērus;
 

- ja neviena no piedāvātajām opcijām neapmierina, ar komandu More Paper Sizes... atver dialoglodziņa Page Setup cilnes Paper lappusi un iestata vēlamo lappuses izmēru.
sizev.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 12.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010.34.lpp.
Lappuses parametru izvēle, izmantojot lentes cilnes Page Layout lappuses komandas. http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=1338