Teorija

Skaitļu formatēšana
Skaitļu formātus izmanto, lai norādītu, kā tos attēlot tabulā, piemēram:
 
naud.png
 
Formāts nemaina skaitļa vērtību, bet gan tā izskatu šūnā. Neatkarīgi no tā, kā skaitlis izskatās ekrānā, aprēķinos tiek lietota tā faktiskā vērtība.
Skaitļu formēšanas pogas atrodas cilnes Home (Sākums) grupā  Number (Skaitlis):
 
general.png
number.png
 
form_pogas.png
 
 
Piemērs:
 
 
Skaitļu formātus var iestatīt dialoglodziņa Format Cells (Šūnu formatēšana) cilnē Number (Skaitlis):
 
Celss_number.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 110. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 57. lpp.