MS Excel datus teksta veidā novieto šūnā kreisajā malā, bet skaitliskos datus (arī datumu un laiku) - labajā, kļūdas - centrā. Vienkāršākais veids, kā var norādīt horizontālo un vertikālo novietojumu, ir izmantojot cilnes Home (Sākums)  grupā Alignment (Līdzinājums) pogas:
 
kopa_lidz.png
 
 Lai tekstu centrētu šūnu apgabalā, izmanto pogu Merge and Center (Sapludināt un centrēt) merge.png. Rezultātā  apgabala šūnas tiek apvienotas un teksts centrēts.
Formatēšanas parametrus var iestatīt dialoglodziņa  Format Cells (Šūnu formatēšana) cilne Alignment (Līdzinājums). Lai dialoglodziņu atvērtu, cilnes Home (Sākums) grupā Alignment (Līdzinājums) jāpiespiež poga pogaPS.png:
 
aligment.png
 
Lodziņā Horizontal: var mainīt datu horizontālo novietojumu šūnā:
 
horiz.png
Svarīgi!
Novietojuma veids Center Across Selection vizuāli ir identisks šūnu apvienošanai (Merge Cells).
Sarakstā Vertical: var izvēlēties datu vertikālo novietojumu šūnā:
 
 
vertik.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 109. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 56. lpp.