Rakstzīmju formatēšana
Rakstzīmju formatēšana tiek veikta, izmantojot sarakstlodziņus un pogas:
 
form.png
 
Sarakstā Underline (Pasvītrojums): var izvēlēties rakstzīmju pasvītrojuma veidu:
 
pasv_sils.png
 
 Sarakstā  Font Color (Fonta krāsa): var izvēlēties rakstzīmju krāsu:
 
fonta_krasa.png
 
 
Formatēšanas parametrus var iestatīt dialoglodziņa Format Cells (Šūnu formatēšana) cilnes Home (Sākums) grupā Font (Fonts) piespiež pogu poga.png:
 
format.png
 
efekti1.png
 
Rakstzīmju noformējumu bieži nepieciešams lietot šūnas satura daļai. Piemēram, lai uzrakstītu m2, formulu joslā vai šūnā atlasa noformējamo teksta daļu (skaitli 2) un veic nepieciešamās noformēšanas darbības.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 108. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 55. lpp.