Šūnu un šūnu apgabalu atlase
Lai veiktu darbības ar šūnām vai šūnu apgabaliem, tie ir jāatlasa.
- Lai atlasītu vienu šūnu, izpilda klikšķi šūnā.
- Lai atlasītu šūnu apgabalu, peles rādītāju novieto uz pirmās šūnas un piespiež peles kreiso pogu. Tad, turot piespiestu peles kreiso pogu , velk peli līdz apgabala beigām un atlaiž peles pogu.
- Lai atlasītu vienu rindu vai kolonnu, izpilda klikšķi uz rindas numura vai kolonnas apzīmējuma.
- Lai atlasītu vairākas rindas vai kolonnas, izpilda klikšķi uz rindas numura vai kolonnas apzīmējuma un velk peli pār rindu un kolonnu apzīmējumiem.
lai vienlaikus atlasītu vairākus šūnu apgabalus, vispirms atlasa pirmo apgabalu. Tad atlasa pārējos apgabalus, turot piespiestu taustiņu CTRL.
- Lai atlasītu visu darblapu, noklikšķina uz darblapas kreisā augšējā stūrīša visu_iez.png vai lieto taustiņu kombināciju CTRL + A.
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 97. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 53. lpp.