Datu filtrēšana, izmantojot kritēriju
Filtrējot varat meklēt tekstu, izmantojot filtra interfeisa meklēšanas lodziņu.
 
Ir iespējams atlasīt rindas, kurās ieraksti atbilst kādam noteiktam kritērijam: piemēram tos skolēnus, kuru vārds satur kādu konkrētu vārda daļu:
- No saraksta, ko iegūst, nospiežot filtra pogu filtrapoga.png, izvēlas Text Filter, izvēlnē izvēlas nepieciešamo izteiksmi Contain (Satur).
 
 
teksts.png
- Laukā pa labi ievada teksta daļu, kura ir meklējamā vārda sastāvā (piemēram, le).
 
custom_filtrs.png
 
Svarīgi!
Šajā laukā kopā ar vārda daļām var lietot simbolus zvaigznīti (*) un jautājuma zīmi (?). Simbols * nozīmē, ka tā vietā var būt jebkurš daudzums jebkuru simbolu, bet ? nozīmē, ka tās vietā var būt jebkurš viens simbols.
- Ja vēlas vēl papildināt kritēriju, tad var to turpināt arī nākamajos laikos. Izvēloties radiopogu AND (UN), tiks atlasīti dati, kuri apmierina abus kritērijus, bet OR (VAI)- dati, kas apmierina vismaz vienu no norādītajiem kritērijiem.
- Kad nepieciešami kritēriji norādīti, nospiež pogu OK (Labi).
Pēc norādītā kritērija tiek atlasīti ieraksti, kuriem vārda sastāvā ir burtu savienojums le.
 
rez_le.png
 
 
Filtrējot varat meklēt skaitļus, izmantojot filtra interfeisa meklēšanas lodziņu.
 
skaitlu_filt.png
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 142. - 145. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 65.-66..lpp.
Īsā pamācība: datu filtrēšana, izmantojot automātisko filtrēšanu. http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/HA010370616.aspx