Sarakstu veidošana. Datu kārtošana sarakstā
Izklājlapu lietotne piedāvā dažādus līdzekļus ērtam darbam ar sarakstiem:
 • datu kārtošana alfabētiskā jeb augošā secībā;
 • datu kārtošana pretēji alfabētiskai jeb dilstošā secībā;
 • datu filtrēšana jeb atlasīšana pēc kritērijiem un tml.
 
Sarakstu veidošana
 
Veidojot sarakstus, ir jāievēro šādi noteikumi:
 • katrā kolonnā ievada noteikta tipa informāciju;
 • pirmajā rindā esošie dati ir katras kolonnas nosaukums, kas atbilst tai informācijai, kas ir kolonnā;
 • saraksta nedrīkst būt tukšas rindas vai kolonnas;
 • sarakstam vajadzētu būt atsevišķā darbgrāmatas lapā. Ja vienā lapā vēlas veidot vairākus sarakstus, tad tos atdala ar vismaz vienu tukšu rindu vai kolonnu.
Sarakstā pirmo rindu sauc par virsraksta rindu (header row), bet katrā pirmās rindas šūnā esošo informāciju - par lauka nosaukumu (field name). Pārējās saraksta rindas sauc par ierakstiem (record). Katra ieraksta šūna ir lauks (field).
 
sarakts.png
 
Datu kārtošana
 
Noformējot aprēķinu tabulas, var rasties nepieciešamība sakārtot rindas, kā kārtošanas kritēriju lietojot kādas konkrētas kolonnas datus. Piemēram, sakārtot attēla redzamās tabulas rindas pēc uzvārdiem.
Lai veiktu kārtošanu:
 
1. atlasa jebkuru šūnu kolonnā, pēc kuras tiks veikta kārtošana;
Svarīgi!
Nedrīkst atlasīt visu kolonnu, jo tad tiks sakārtoti tikai šīs kolonnas dati, zaudējot pareizo saistību ar pārējiem datiem.
2. veic kārtošanu alfabētiskā jeb augoša secībā, lietojot pogu AZ.png, vai secībā pretēji alfabētiskai jeb dilstošā secībā, lietojot pogu ZA.png.
 
Lietotne nosaka virsraksta rindu un pārējo sarakstu sakārto pēc norādītā lauka, piemēram, pēc uzvārda.
 
peckart.png
 
Pogas AZ.png un ZA.png atrodas:
 • lietotnes Excel 2007 un Excel 2010 cilnes Data (Dati) grupā Sort & Filter (Kārtot un filtrēt)
   
  data.png
   
 • lietotnē Excel 2003 standarta rīkjoslā.
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 141. - 142. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 62. - 63.lpp.