Diagrammas
Par diagrammu sauc datu attēlojumu grafiskā veidā
Izveidosim diagrammu, kurā redzams kā mainās ieņēmumi katrai precei pa mēnešiem, izmantojot tabulu: 
 
dati.png
 
Svarīgi!
Diagrammas izveidei jāatlasa ne tikai skaitliskie lielumi, bet arī kolonnu un rindu virsraksti, kas paskaidro skaitļu nozīmi.
Cilnes Insert (Ievietot) grupā Charts (Diagrammas) veiciet vienu no šīm darbībām:
 
- Noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas tipa un pēc tam uz apakštipa.
 
visi.png

- Lai apskatītu visus pieejamos diagrammu tipus cilnes Insert (Ievietošana), grupā Charts (Diagrammas ) piespied pogu  pogaPS.png. Dialoglodziņos var izvēlēties dažādus diagrammu tipus:
 
veidi.png
 
Piespied pogu OK (Labi).
Tiek izveidota diagramma:
 
diagr.png
 
Galvenie diagrammu veidojošie elementi ir:
diag1.png
diagr.avi
Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 123. - 125. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 67. - 70.lpp.
Vienkāršas diagrammas izveide programmā Excel 2010. http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/RZ102559017.aspx?section=8