Tekstu var papildināt ar dažādiem simboliem, piemēram,
• ievietot simbolu, kura nav uz tastatūras:
• ievietot simbolu, kas padara tekstu saistošāku.
 
Mainot uzrakstītajam tekstam fontu, noteikti ir gadījies izvēlēties tādu, kur burtu vietā ir simboli. Piemēram, tabulā pa labi ir attēlots tas pats teksts, kas kreisajā pusē:
 
tekstts.png

Šie fonti satur nevis alfabēta burtus, bet dažādus simbolus. Visbiežāk izmanto fontus Symbol, Wingdings un Webdings.
Lai ievietotu simbolu:
• novieto kursoru vietā, kur tas vajadzīgs;
• cilnes Insert (Ievietošana) grupā Symbols (Simboli) atver pogas simb.png izvēlni un izpildi klikšķi uz   ms.png
• sarakstlodziņā Font (Fonts) izvēlas fontu
• izvēlas simbolu;
• piespiež pogu insert1.png(ja nepieciešams, var ievietot vairākus simbolus pēc kārtas, katru reizi pēc izvēles piespiežot pogu);
• aizver dialoga logu.

simiev.png
 
simlogs.png
 
• ar peles kreisās pogas klikšķi izvēlas speciālo rakstzīmi;
 
• piespiež pogu insert1.png;
• aizver Symbol  
(Simbols) logu. 
Dialoga loga Symbol (Simbols) lapiņā Special Characters (Speciālās rakstzīmes) neatkarīgi no izvēlētā fonta var atrast speciālās rakstzīmes, piemēram:
 
• — domuzīme (Em Dash);
 
• … daudzpunkte (Ellipsis);
 
• - nedalāmā defise (Nonbreaking Hyphen);
 
• nedalāmā atstarpe (Nonbreaking Space).
 
Ja starp vārdiem ievietota nedalāmā defise vai nedalāmā atstarpe, tad, pārnesot tekstu jaunā rindā, tie netiek dalīti.
 
specz.png
 
Atsauce:
Atsauce: