Lappuses pārtraukumu lieto, lai kāda teksta daļa sāktos dokumenta nākamajā lappusē.
 
Lai ievietotu lappuses pārtraukumu:
- kursoram jāatrodas tajā vietā, kuru vēlas pārvietot uz nākamo dokumenta lappusi.
 
- cilnes Insert (Ievietošana) grupā Pages (Lappuses) izpilda klikšķi uz pogas pbrp.png.
 
page.png
 
To, ka lappuses pārtraukums ir ievietots, var redzēt, ja ir ieslēgts nedrukājamo simbolu rādīšanas režīms:
neapd.png
Lappuses pārtraukuma vietā redzams vadības simbols.
 
pbr.png
Lai dzēstu lappuses pārtraukumu, atlasi vadības simbolu un piespied taustiņu Delete.
 
 
Svarīgi!
Lappuses pārtraukumu var ievietot, izmantojot tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl + Enter.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 46. - 44.lpp.
Informātika pamatskolai 6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 31. lpp.
Datorzinību pamati 2. Teksta redaktors Microsoft Word. V. Vēža redakcijā. Mācību grāmata, Rīga, 2000. 251.lpp.