Teksta dokumentā iespējams izveidot matemātiskas izteiksmes un formulas.
Lai ievietotu formulu:
Cilnes Insert (Ievietošana) grupā Text (Teksts) izpildi klikšķi uz pogas Object (Objekts)
 
objekts1.png
 
Dialoglodziņā Object (Objekts) atlasi Microsoft Equation 3.0 un piespied pogu OK (Labi).
 
equation.png
 
Uz ekrāna parādās rīkjosla Equation un rāmītis formulas veidošanai.
 
logs.png
 
Ar formulu var rīkoties tāpat kā ar attēlu: dzēst, pārvietot, kopēt vai mainīt, piemēram, formulas lielumu.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 42. - 44.lpp.
Informātika pamatskolai 6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 29. - 30.lpp.
Datorzinību pamati 2. Teksta redaktors Microsoft Word. V. Vēža redakcijā. Mācību grāmata, Rīga, 2000. 166 .- 183.lpp.