Lappuses pārtraukumu veidošanās novēršana rindkopas vidū.
  1. Atlasiet rindkopu, kuru nevēlaties sadalīt divās lappusēs.
  2. Cilnes Page layout (Lappuses izkārtojums) noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Paragraph (Rindkopa), pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Line and Page Breaks (Rindiņu un lappušu pārtraukumi).
paragr.png
   3.   Atzīmējiet izvēles rūtiņu Keep wit next (Saistīt rindiņas).

 
Lappuses pārtraukumu veidošanās novēršana starp rindkopām.
 
  1. Atlasiet rindkopas, kuras vēlaties saistīt vienā lappusē.
  2. Cilnes Page layout (Lappuses izkārtojums) noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Paragraph (Rindkopa), pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Line and Page Breaks (Rindiņu un lappušu pārtraukumi).   
  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Keep lines together (Kopā ar nākamo).

Lappuses pārtraukuma norādīšana pirms rindkopas.
 
  1. Noklikšķiniet uz rindkopas, kurai jāseko aiz lappuses pārtraukuma.
  2. Cilnes Page layout (Lappuses izkārtojums) noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas Paragraph (Rindkopa), pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Line and Page Breaks (Rindiņu un lappušu pārtraukumi).
  3. Atlasiet izvēles rūtiņu Page break before (Lappuses pārtraukums pirms).

partrauk.png
 
Atsauce:
Lappuses pārtraukuma ievietošana. https://support.office.com/lv-lv/article/Lappuses-p%C4%81rtraukuma-ievieto%C5%A1ana-f73ff19e-1122-40f8-b53a-eedb16f698cd#bm1