Pogas, kuras izmanto šūnas satura līdzināšanai:
kr.png Align Left (Pa kreisi) - novietot datus pie kreisās malas;
ce.png Center (Centrēt) - centrēt datus šūnā;
la.png Align Right (Pa labi) - novietot datus pie labās malas.
 
kopa_lidz.png
 
1) Atlasi šūnu apgabalu
2) Piespied pogu Merge and Center (Sapludināt un centrēt), kura atrodas cilnes Home (Sākums) grupā Alignment (Līdzinājums).
 
sapl.png
 
Rezultātā apgabala šūnas tiek apvienotas un teksts - centrēts.
 
Dialoglodziņu Format Cells (Šūnu formatēšana) var atvērt cilnes Home (Sākums) grupā Alignment (Līdzinājums), nospiežot pogu bul.png.
 
Dialoglodziņa Format Cells (Šūnu formatēšana) cilnes Alignment (Līdzinājums) piedāvātās formatēšanas iespējas:
 
Sadaļā Text alignment (Teksta līdzinājums), atverot sarakstu Horizontal (Horizontāli), var mainīt šūnas satura novietojumu horizontālā virzienā:
General (Vispārīgs) - skaitļi tiek novietoti pie šūnas labās malas, bet teksts - pie kreisās malas;
Left (Indent) (Atkāpe pa kreisi) - dati tiek novietoti pie kreisās malas, un iespējams iestatīt atkāpi;
Center (uz centru) - šūnas saturs tiek centrēts;
Right(pa labi) - dati tiek novietoti pie labās malas.
 
Center Across Selection (Centrēts atlases ietvaros) - tiek apvienotas atlasītās šūnas un centrēti dati (tāpat kā lietojot pogu).
 
Sadaļā Text alignment (Teksta līdzinājums), atverot sarakstu Vertical(Vertikāli), var mainīt šūnas satura novietojumu vertikālā virzienā:
Top(uz augšu) - dati tiek novietoti pie šūnas augšējās malas;
Center(uz centru) - dati šūnā tiek centrēti;
Bottom (uz leju) - dati tiek novietoti pie šūnas apakšējās malas.
 
Sadaļā Orientation (Orientācija) var iestatīt:
- teksta novietojumu šūnā no augšas uz leju;
- teksta pagrieziena leņķi, kuru maina ar peli vai norāda lodziņā.
 
Izpēti Format Cells(Šūnu formatēšana) loga līdzinājuma iespējas flash animācijā, izmantojot peli:
 
Please install Adobe Flash player.