Rakstzīmju formatēšanu veic tāpat kā teksta apstrādes lietotnē.
 
Sarakstlodziņi un pogas, kuras lieto rakstzīmju formatēšanā:
 fonts.png Font (Fonts) - fonta maiņai;
 
lil.png Font Size (Fonta lielums) - fonta lieluma maiņai;
 
b.png Bold (Treknraksts) - treknraksta stila lietošanai;
 
i.png Italic (Slīpraksts) - slīpraksta jeb kursīva lietošanai;
 
u.png Underline (Pasvītrojums) - pasvītrojuma lietošanai;
 
fk.png Font Color (Fonta krāsa) - fonta krāsas maiņai.
 
Dialoglodziņu Format cells (Šūnu formatēšana) atver cilnes Home (Sākums) grupā Font(Fonts) nospiežot pogu poga.png.
 
font.png
 
Dialoglodziņā Format cells (Šūnu formatēšana) cilnē Font (Fonts) var mainīt fontu, fonta stilu, lielumu un krāsu.
 
Lai iestatītu augšrakstu (augšējo indeksu) vai apakšrakstu (apakšējo indeksu),
1) šūnā vai formulu joslā atlasa rakstzīmes;
2) sadaļā Effects (Efekti) apzīmē izvēles rūtiņu Superscript (Augšraksts) vai Subscript(Apakšraksts).
 
efekti.png