Skaitļu formatēšana
"Ievadot šūnā skaitli, skaitlis tiek novietots pie šūnas labās malas un attēlots vispārīgā veidā."
 
skaitl.png
 
"Skaitļu formatēšanu izmanto, lai šūnā ievadīto skaitli attēlotu atbilstoši dažādās dzīves jomās lietotajiem skaitļu attēlošanas veidiem, piemēram, lai attēlotu skaitli procentu formā, pievienotu skaitlim valūtas simbolu, mainītu skaitļa attēlošanas precizitāti."
 
Svarīgi!
Skaitļu formatēšana nemaina to vērtību, bet maina tikai to attēlošanas veidu.
 
Skaitļu formatēšanā var lietot šādas pogas:
gar.png  Increase Decimal
(Garāka decimāldaļa) - parādīt decimāldaļā aiz komata vairāk ciparu;
 
isa.png Decrease Decimal (Īsāka decimāldaļa) - parādīt decimāldaļā aiz komata mazāk ciparu;
 
val.png Currency (Valūta) - parādīt valūtas simbolu un decimāldaļā divus ciparus aiz komata;
 
proc.png Percent Style (Procentu stils) - sareizināt šūnas saturu ar 100 un parādīt procentu simbolu, šūnas saturu attēlot kā veselu skaitli."
 
Skaitļu formatēšanas pogas atrodas cilnes Home (Sākums) grupā Number (Skaitlis);
 
num.png
 
Lielākas skaitļu formatēšanas iespējas nodrošina dialoglodziņš Format Cells (Šūnu formatēšana).
  
Iespējamie skaitļu attēlošanas veidi ir iedalīti grupās jeb kategorijās. Katra kategorija var saturēt vairākus formatēšanas variantus jeb formātus.
Kategorija General (Vispārīga) ir noklusētais skaitļu attēlošanas formāts.
Sadaļā Sample (Paraugs) dots atlasītās šūnas satura attēlošanas paraugs.
Kategoriju Number (Skaitlis) lieto vispārīgai skaitļu formatēšanai.
Dialoglodziņā Format Cells (Šūnu formatēšana)
- izmantojot lodziņu Decimal places (Decimāldaļas vietas), var iestatīt attēlojamo ciparu skaitu aiz komata (to pašu veic ar pogām   )
- atzīmējot izvēles rūtiņu (Use 1000 Separator), skaitļa veselajā daļā kā tūkstošu atdalītāju lietot atstarpi;
- izmantojot sadaļu Negative numbers (Negatīvie skaitļi), izvēlēties negatīvu skaitļu attēlošanas veidu.
 
Sarakstā Symbol (Simbols) var izvēlēties citas valūtas apzīmējuma simbolu, ja tas ir nepieciešams.
 
 Izpēti Format Cells loga skaitļa formatēšanas iespējas, izvēloties Category (Kategorijas) flash animācijā (novieto peli skaitļu kategoriju nosaukumos):
 
Please install Adobe Flash player.
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 129. lpp.
Informātika pamatskolai6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 87. - 88.lpp.