Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izklājlapa. Izklājlapas lietotnes. Lietošanas iespējas. Excel 2010 logs, darblapas elementi.
2. Darbības ar darblapām Lapas pievienošana, dzēšana, pārdēvēšana, dublēšana, pārvietošana
3. Darbības ar kolonnām Dzēšana, ievietošana, platuma maiņa
4. Darbības ar rindām Dzēšana, ievietošana, augstumu maiņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izklājlapa. Izklājlapas lietotnes 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lietošanas iespējas. Excel 2010 logs, darblapas elementi.
2. Adrese 1. izziņas līmenis zema 1 p. Šūnas adrese
3. Pārvietošanās pa tabulas šūnām 1. izziņas līmenis zema 2 p. Kursora pārvietošanas taustiņi
4. Informācijas rediģēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jauna informācija, šūnas saturs
5. Informācijas rediģēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulas labošana
6. Vienkārši aprēķini Excel 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Formulas
7. Šūnas adrese 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Šūnas adrese: rindas, kolonnas
8. Šūnas adrese 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apgabali
9. Apgabali 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apgabali
10. Darbības ar darblapām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lapu ciļņu josla
11. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaitīšana
12. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņemšana
13. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dalīšana
14. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizināšana
15. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Matemātikas darbības
16. Aprēķini. Šūnu adreses 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Matemātikas darbības
17. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Starpība
18. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizinājums
19. Funkcijas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sum funkcijas argumenti un vērtības
20. Formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sum un Average funkcijas argumenti un vērtības
21. Diagrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Diagrammu veidi
22. Diagrammas elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Virsrasksts, vērtības pie asīm, leģenda

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šūnas adrese, parvietošana pa tabulas šūnām 15:00:00 vidēja 11 p. Šūnas adrese, parvietošana pa tabulas šūnām
2. Darbības ar darblapam, informācijas rediģēšana 15:00:00 vidēja 7 p. Darbības ar darblapam, informācijas rediģēšana
3. Aprēķini 20:00:00 vidēja 9 p. Aprēķini (+,-,/,*)