Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izklājlapa. Izklājlapas lietotnes. Lietošanas iespējas. Excel 2010 logs, darblapas elementi.
2. Darbības ar darblapām Lapas pievienošana, dzēšana, pārdēvēšana, dublēšana, pārvietošana
3. Darbības ar kolonnām Dzēšana, ievietošana, platuma maiņa
4. Darbības ar rindām Dzēšana, ievietošana, augstumu maiņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izklājlapa. Izklājlapas lietotnes 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Lietošanas iespējas. Excel 2010 logs, darblapas elementi.
2. Adrese 1. izziņas līmenis zema 1p. Šūnas adrese
3. Pārvietošanās pa tabulas šūnām 1. izziņas līmenis zema 2p. Kursora pārvietošanas taustiņi
4. Informācijas rediģēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jauna informācija, šūnas saturs
5. Informācijas rediģēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulas labošana
6. Vienkārši aprēķini Excel 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Formulas
7. Šūnas adrese 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Šūnas adrese: rindas, kolonnas
8. Šūnas adrese 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apgabali
9. Apgabali 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apgabali
10. Darbības ar darblapām 1. izziņas līmenis zema 1p. Lapu ciļņu josla
11. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitīšana
12. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņemšana
13. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dalīšana
14. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizināšana
15. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Matemātikas darbības
16. Aprēķini. Šūnu adreses 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Matemātikas darbības
17. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Starpība
18. Aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizinājums
19. Funkcijas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sum funkcijas argumenti un vērtības
20. Formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sum un Average funkcijas argumenti un vērtības
21. Diagrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Diagrammu veidi
22. Diagrammas elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Virsrasksts, vērtības pie asīm, leģenda

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šūnas adrese, parvietošana pa tabulas šūnām 15:00:00 vidēja 11p. Šūnas adrese, parvietošana pa tabulas šūnām
2. Darbības ar darblapam, informācijas rediģēšana 15:00:00 vidēja 7p. Darbības ar darblapam, informācijas rediģēšana
3. Aprēķini 20:00:00 vidēja 9p. Aprēķini (+,-,/,*)