Darbības ar rindām
Ar rindām var veikt dažādas darbības: dzēst, ievietot, mainīt to augstumu.
 
Lai ievietotu (iespraustu) jaunu rindu
1) atlasi rindu;
2) lieto konteksta izvēlnes komandu Insert (Ievietot vai Iespraust ).
  
iev_rindu.png
 
Lai dzēstu(izmestu) rindu
1) atlasi rindu
2) lieto konteksta izvēlnes komandu Delete  (Dzēst).
r_dz.png
 
Lai mainītu rindas augstumu, novieto peles rādītāju rindu nosaukumu joslā uz robežas starp cipariem. Brīdī, kad peles rādītājs iegūst dubultbultiņas izskatu, velc peli lejup. Veicot darbību, ar raustītām līnijām tiek norādīts jaunais rindas augstums. Vienlaikus lodziņā redzams rindas augstums punktos un pikseļos.
 
rind_augst.png
 
Lai mainītu rindas augstumu atbilstoši teksta fonta lielumam vai noklusētajam augstumam, ja rinda ir tukša, novieto peles rādītāju rindu nosaukumu joslā uz robežas starp cipariem. Brīdī, kad peles rādītājs iegūst dubultbultiņas izskatu, izpildi dubultklikšķi. Rindai tiek iestatīts noklusētais augstums.
 
Lai mainītu rindas augstumu, norādot tās augstumu punktos (pikseļos)
1) atlasi rindu
2) lieto rindas konteksta izvēlnes komandu Row Height (Rindas augstums); atveras dialoglodziņš Row Height (Rindas augstums) iestati augstumu
4) piespied pogu OK (Labi)
row1.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 115. lpp.
Informātika pamatskolai6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 82. - 83.lpp.