Darbības ar kolonnām
Ar kolonnām var veikt dažādas darbības: dzēst, ievietot, mainīt to platumu.
 
Lai ievietotu(iespraustu) jaunu kolonnu, piemēram, kolonnas B vietā
1) atlasi kolonnu B;
2) lieto konteksta izvēlnes komandu Insert (Ievietot vai Iespraust).
  
kol_iev.png
 
Lai dzēstu (izmestu) kolonnu
1) atlasi nevajadzīgo kolonnu;
2) lieto konteksta izvēlnes komandu Delete  (Dzēst).
 
dz_kolo.png
 
Lai mainītu kolonnas platumu, novieto peles rādītāju kolonnu nosaukumu joslā uz robežas kolonnām. Brīdī, kad peles rādītājs iegūst dubultbultiņas izskatu kurt.png, velc peli pa labi vai pa kreisi. Veicot šo darbību, ar raustītām līnijām tiek norādīts jaunais kolonnas platums. Vienlaicīgi lodziņā redzams kolonnas platums standartsimbolos un pikseļos. Noklusētais platums ir 8,43 standartsimboli (64 pikseļi).
 
kol_plat.png
 
Lai manītu kolonnas platumu atbilstoši garākajam saturam, novieto peles rādītāju kolonnu nosaukumu joslā uz robežas starp burtiem. Brīdī, kad peles rādītājs iegūst dubultbultiņas izskatu, izpildi dubultklikšķi. Kļūst redzams viss nosaukums.
 
Lai mainītu kolonnas platumu, norādot tās platumu standartsimbolos
1) atlasi kolonnu
2) lieto kolonnas konteksta izvēlnes komandu Column Width (Kolonnas platums)
3) dialoglodziņā Column Width (Kolonnas platums) iestati platumu.
 
kolo_platums.png
 
Lai veiktu kādu no darbībām vienlaikus ar vairākām kolonnām, vispirms atlasa nepieciešamo kolonnu skaitu.
 
kolplatda.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 115. lpp.
Informātika pamatskolai 6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 81. - 82.lpp.