Datņu un mapju dzēšana un atjaunošana
Dzēšana ievietojot atkritnē
Nevajadzīgu datni vai mapi var dzēst (izmest). Ja dzēš mapi, tiek dzēstas visas datnes un apakšmapes, ko tā satur. Lai dzēstu datni vai mapi:
- atlasa datni vai mapi;
- ar kādu no paņēmieniem izsauc dzēšanas komandu:
            - piespiež tastatūras taustiņu Delete;
            - ar komandu File/Delete;
            - ar konteksta izvēlnes komandu Delete.
Ja datni dzēš no cietā diska, tā parasti tiek ievietota atkritnē, no kuras vēlāk to ir iespējams atjaunot.
 
delete.png
 
atkrit.png
 
 
del1.png
 
Pēc datnes dzēšanas komandas izpildes uz ekrāna var parādīties vaicājuma logs ar jautājumu, vai jūs tiešām vēlaties šādu darbību veikt.
Svarīgi!
Ja datni no cietā diska vēlas dzēst, neievietojot to atkritnē, izmanto taustiņu kombināciju SHIFT + DELETE.
  
Atkritne jeb papīrgrozs
  
Atkritne ir mape, kurā tiek pārvietotas no cietā diska dzēstās datnes. Atkritnē uzglabātās datnes var tikt atjaunotas vai arī pilnīgi likvidētas.
Atkritne ir izveidota drošībai gadījumiem, ja datne ir izdzēsta netīšām vai arī vēlāk tā tomēr izrādās nepieciešama.
Parasti, lai vieglāk būtu redzēt, vai atkritnē atrodas kāda dzēsta datne vai tā ir tukša, atkritnei ir divu veidu ikonas, piemēram pilnai (pa kreisi) un tukšai (pa labi):
 
recycle.png    recycle1.png
 
Atjaunošana no atkritnes
 
 
Dzēstas datnes tiek atjaunotas vietā, no kuras tās tika dzēstas.
Lai atjaunotu atlasītās datnes, izvēlas kādu no atjaunošanas metodēm:
 
- komandu File/Restore;
- konteksta komandkartes komandu Restore;
- palīgloga Common Tasks komandu Restore this item:
 
Ja atjaunošana norit normāli, nekādi paziņojumi uz ekrāna netiek izvadīti. Atjaunošanas laikā datni no atkritnes mapes pārvieto uz mapi, no kuras tā tika dzēsta. Gadījumā, ja mape, kurā datne (mape) ir jāatjauno, arī ir izdzēsta, Windows to automātiski atjauno.
 
Atkritnes tīrīšana
Atkritnē dzēstās datnes saglabājas tik ilgi, kamēr tās no turienes izdzēš. no atkritnes dzēstās mapes atjaunot nevar.
Atkritni var iztīrīt vairākos veidos, piemēram:
- izmantojot jebkuru no datņu dzēšanas veidiem;
- ar komandu File/Empty Recycle Bin.
Tā kā no atkritnes dzēstās mapes atjaunot nevar, arī attīrot atkritni, tiek izvadīts brīdinājuma logs atkritnes tīrīšanas apstiprināšanai:
 
apst.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 164-166. lpp.