Datņu un mapju meklēšana
Meklēšanas rīks palīdz atrast datnes un mapes, kuru nosaukums vai atrašanās vieta nav zināma.
Datnes un mapes var meklēt pēc vārda vai vārda daļas, izveidošanas vai pēdējo izmaiņu izdarīšanas datuma, datnes tipa, piemēram, teksta vai attēla datnes, vārda vai frāzes, ko satur, datne un datnes lieluma.
Lai veiktu datņu un/vai mapju meklēšanu:
- ar komandu Start / Searchsearhpoga.png aktivizē meklēšanas rīku. Atveras meklēšanas vednis, kas sastāv no vairākiem soļiem.
 
Pirmajā solī tiek piedāvāts izvēlēties:

searh.png
 
Meklēšanu var veikt pēc viena vai vairākiem no norādītajiem kritērijiem:
- nosaukuma vai tā daļas
- satura (norādītā vārda vai frāzes jeb atslēgvārda/;
- izveidošanas, modificēšanas vai izmantošanas datuma;
- datnes tipa;
- izmēra.
 
Kā piemērs tiks apskatīta visu tipu datņu un mapju meklēšana;
- izvēlas All files and folders. Atveras nākamais vedņa logs, kurā var ievadīt vai izvēlēties dažādus meklēšanas kritērijus:
 
mekle_a.png
 
Piemērā tiks meklēti teksta dokumenti, kuru nosaukums sākas ar burtu A.
- piespiež pogu pogaSer.png . Meklēšanas laikā redzamā informācija:

mekl_laika.png
 
Kad meklēšana ir pabeigta, vednis piedāvā:
 
pab_mekl.png
Meklēšana var beigties ar vai bez rezultātiem.
- meklēšanu pabeidz, izvēloties Yes, finished searching;
rez.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 167-168. lpp.
Datora lietošana un datņu pārvaldība 2. modulis. Studenta grāmata.Viestura Vēža redakcijā. Rīga, Latvijas Universitāte - 2006