Datņu un mapju dublēšana un pārvietošana
Dublēšana
Dublēt datni vai datņu grupu nozīmē atstāt datni esošajā vietā, bet dublikātu novietot citā mapē vai diskā.
Lai izveidotu datnes vai mapes dublikātu:
- atlasa vajadzīgo objektu;
- izmanto kādu no kopēšanas metodēm:
         - komandu Edit/Copy;
         - taustiņu kombināciju CTRL + C;
         - konteksta izvēlnes komandu Copy;
- loga kreisajā pusē izvēlas vajadzīgo disku un mapi;
- izmanto kādu no ievietošanas metodēm:
         - komandu Edit/Paste
         - taustiņu kombināciju CTRL + V;
         - konteksta izvēlnes komandu Paste.
Ja kopēšana notiek ilgi, ekrānā ir redzams informatīvs logs, kurā parādīts kopējamās datnes nosaukums, un tas, no kurienes uz kurieni kopēšana notiek, piemēram:
 
ilgums.png
 
Dublēšanu var veikt arī citos veidos, piemēram, pieturot taustiņu CTRL, "pārvelk" ar peli no vienas mapes otrā.
 
Pārvietošana
Pārvietot datni vai datņu grupu nozīmē novietot to citā mapē vai uz cita diska, dzēšot to no iepriekšējās vietas.
Lai pārvietotu datnes vai datņu grupas, pārlūkprogrammas windows Explorer logā:
- atlasa vajadzīgo objektu;
- izmanto kādu no izgriešanas metodēm:
         - komandu Edit/Cut;
         - taustiņu kombināciju CTRL + X;
         - konteksta izvēlnes komandu Cut;
- loga kreisajā pusē izvēlas vajadzīgo disku un mapi;
- izmanto kādu no ievietošanas metodēm:
         - komandu Edit/Paste
         - taustiņu kombināciju CTRL + V;
         - konteksta izvēlnes komandu Paste.
Pārvietošanu var veikt arī citos veidos, piemēram, ar peli "pārvelkot" no vienas mapes otrā.
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 163-164. lpp.