Lai slaidam iestatītu pārejas efektu, jāatlasa slaidu un jārīkojas šādi:
Cilnes Transitions (Pārejas) grupā Pāreja uz šo slaidu (Transition to This Slide) izvēlies kādu no piedāvātajiem pārejas efektiem!
trans1.png
 
Izpildot klikšķi uz pogas form_poga.png, var atvērt visu pārejas efektu sarakstu.
transizv.png
 
 
Pārejas efekta parametru maiņas iespējas
  
Sarakstā Sound  (Pārejas skaņa vai Skaņa) nosaka skaņas efektu lietošanu.
sound.png
 
Lodziņā Duration (Ilgums) iestata efekta izpildes ilgumu.
duration.png
 
 
Sadaļā Advance slide (Mainīt slaidu) norāda slaidu nomaiņas veidu, atzīmējot atbilstošo rūtiņu.
adv_sl.png
 
Lai izvēlēto pāreju pievienotu visiem prezentācijas slaidiem, piespied pogu poga_ap_toall.png.
 
appl_toall.png