Ir gadījumi, kad vairākus uzzīmētus objektus nākas pārklāt citu ar citu. Tad var rasties situācija, kad ar vienu objektu tiek aizklāta cita objekta daļa. Šo objektu pārklāšanas secību ir iespējams mainīt.
 
Lai objektu, piemēram, zvaigzni, novietotu aiz pārējiem objektiem, lieto tā konteksta izvēles komandu
Send to Back > Send to Back (Novietot aizmugurē > Novietot aizmugurē )
parklas.png
parkl2.png
 
Zvaigzne tiek novietota aiz visām figūrām
parkl3.png
 
Lai objektu novietot pārējo objektu priekšā, atlasi objektu, piemēram, zvaigzni, un aktivizē šī objekta konteksta izvēlnes komandu Bring to Front > Bring to Front (Novietot priekšā > Novietot priekšā)
parkl3.png
parklas4.png
 
Zvaigzne tiek novietota priekšā visām citām figūrām.
parklas.png
 
Lai objektu, piemēram, četrstūri, pārvietotu par vienu objektu tuvāk, atlasi šo objektu un aktivizē tā konteksta izvēles komandu Bring to Front > Bring Forward  (Novietot priekšā > Pārvietot tuvāk)
parkl9.png
 
parkl7.png
parkl10.png
Četrstūris tiek novietots virs bultas, bet ne pašā virspusē.
 
Lai objektu, piemēram, četrstūri, pārvietotu par vienu objektu tālāk, atlasi objektu un aktivizē tā konteksta izvēlnes komandu Send to Back > Send Backward  (Novietot aizmugurē > Pārvietot tālāk)
 
parkl10.png
parkl21.png
 
Četrstūris tiek novietots aiz bultas, bet ne aiz visiem objektiem.
parkl23.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 114.- 115.lpp.