Ja vienlaikus jāveic vien un tā pati darbība ar vairākiem objektiem, tad tos var apvienot grupā. Grupēšana arī noder, ja zīmējumu veido daudzi elementi un vēlas nofiksēt šo elementu savstarpējo novietojumu.
 
Lai grupētu objektus, atlasi tos un lieto konteksta izvēles komandu Group > Group (Grupēt > Grupēt)
 
grupesana.png
 
Lai atgrupētu objektus, kas iepriekš sagrupēti, atlasi konkrēto grupu un tās konteksta izvēlnē aktivizē komandu
Group > Ungroup (Grupēt > Atgrupēt )
 
atgrupesana.png
 
Lai pārgrupētu objektus - mainītu objektu savstarpējo novietojumu grupā, lieto konteksta izvēles komandu
Group > Regroup (Grupēt > Pārgrupēt)
regroup3.png
regroup2.png
regroup1.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 113.lpp.