Animācijas efektu iestatīšanu veic, lietojot cilni Animation (Animācijas), kura nodrošina dažādas iespējas.
animat2.png
 
Lai pievienotu animācijas efektu, izvēlas kādu no efektiem grupā Animation (Animācijas).
Lai pievienotu animācijas efektu no plašāka iespēju saraksta, grupā Animation (Animācijas) atver efektu sarakstu vai izmanto grupā Advanced Animation esošās pogas add_anim.png izvēlni.
 
anim_efekti.png
 
Lai noņemtu animācijas efektu, grupā Animation (Animācijas) izvēlas iespēju none.png.
Lai efektam mainītu parādīšanās virzienu, grupā Animation (Animācijas) pogas ef_opt.png izvēlnē aktivizē vēlamo veidu.
 
ef_opt2.png
 
Efekta parādīšanas veidu norāda grupā Timing pogas start_oncl.png sarakstā.
Efekta izpildes ilgums iestata grupā Timing esošo lodziņu duration1.png.
Lai apskatītu efektus, grupā Preview (Priekšskatījums) piespiež pogu preview.png.