Prezentāciju ir iespējams demonstrēt divos veidos:
  • rokas režīmā, vadot slaidu nomaiņu ar peli vai tastatūras taustiņiem;
  • automātiskajā režīmā, kurā slaidi un objekti tajos nomainās automātiski.
 
Prezentācijas hronometrāža
Lai realizētu prezentācijas demonstrēšanu automātiskajā režīmā, ir jāiestata katra slaida un objekta rādīšanas ilgums - jāveic rādīšanas laiku hronometrāža.
 
Lai prezentāciju sagatavotu automātiskajai demonstrēšanai, cilnes Slide Show (Slaidrāde) grupā Set Up (Iestatīt) piespied pogu reh_tim.png,
 sākas slaidrāde, un uz ekrāna parādās lodziņš Recording (Ieraksts
 
laiksPP.png
 
  • Ar pogu naksl.png realizē pāreju pie nākamā objekta slaidā vai nākama slaida.
  • Ja demonstrāciju aptur ar pogu, pauze.png tad turpināt laika skaitīšanu var, nospiežot pogu pauze.png atkārtoti vai pogu naksl.png.
  • Atkārtot laika parādīšanu slaidam var ieslēgt ar pogu atkartot.png.
Kad visiem slaidiem laiki uzstādīti, parādās ziņojumlodziņš, kurā piespiež pogu yes.png.
 
 
pazi.png
 
 Automātiski atveras skats Slide Sorter (Slaidu kārtotājs), kurā redzami iestatītie laiki un var veikt animācijas un pārejas efektu apskati.

Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā.-Rīga: "Mācību grāmata", 2006.-124.-125. lpp.
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011.122.-124.lpp.