Zīmēšanas rīki atrodas cilnes Home (Sākums) grupā Drawing (Zīmēšana):
 
zimes.png
 
Zīmēšanu veic šādi:
  • izvēlas rīku, izpildot uz tā klikšķi;
  • zīmē, lietojot peles vilkšanu.
Svarīgi!
Ja zīmējot tur piespiestu taustiņu Shift, tad var uzzīmēt riņķi, kvadrātu vai līniju horizontāli, vertikāli vai arī 45 grādu leņķī.
Svarīgi!
Pēc noklusējuma objektu zīmēšanas krāsa ir zila - gan līniju zīmēšanai, gan aizpildījumam.
Lai uzzīmētu elementārattēlus jeb automātiskās formas (AutoShapes), cilnes Home (Sākums) grupā Drawing (Zīmēšana) izpilda klikšķi uz pogas form_poga.png; atveras visu rīku izvēlne, kas satur formas:
 
formas.png
Izvēlas rīku un zīmē. 
Piemērs:
formas_piem.png
 
Objektiem var pievienot tekstu, lietojot objekta konteksta izvēlnes komandu Edit Text (Rediģēt tekstu) vai Add Text (Pievienot tekstu)
edit_text.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 108.-109.lpp.