Lai mainītu fonu cilnes Design (Noformējums) grupā Background (Fons) atver pogas background1.png izvēlni.
 
back.png
 
Izvēlnē izpilda klikšķi uz konkrētā fona stila. Izvēlētais fona stils tiks iestatīts visiem slaidiem.
 
stils_back.png
 
Ja nepieciešams fona stilu izmantot tikai atlasītajiem slaidiem, tad atver izvēlētā fona konteksta izvēlni. Izvēlnē izvēlās komandu Apply to Selected Slides (Lietot atlasītajiem slaidiem):
 
back_all.png
 
Ja atvērtajā fona stilu izvēlnē piespiež pogu Format Background (Formatēt fonu), tad atveras dialoglodziņš Format Background (Fona formatēšana), kurā var iestatīt vēl citus daudzveidīgus fona noformējuma efektus.
logsBack.png
 
Nospiež pogu Apply to All (Lietot visiem), lai visiem slaidiem būtu vienāds fons.
Piemērs:
 piemBack.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 105.-106.lpp.