Lai ar uzzīmētu objektu veiktu konkrētas darbības, to atlasa. Atlasīšanai lieto vairākus paņēmienus, piemēram:
  • vienu objektu atlasa, izpildot uz tā klikšķi; zaļo aplīti lieto objekta pagriešanai,
 
pagriezt.png
 
Dzelteno rombiņu - lieto formas maiņai;
forma.png
 
  • vairākus objektos atlasa, izmantojot velkatlasi vai izpildot klikšķi uz objektiem, vienlaikus turot piespiestu taustiņu Shift vai CTRL.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 110.lpp.