Vienotais resursu vietrādis (Uniform Resource Locator - URL) ir adrese, kas pārlūkprogrammā norāda tīmekļa lappuses vai cita interneta resursa atrašanās vietu. To izmanto gan adreses ievadīšanai, gan hipersaitēs.
 
url1.png
 
Tas var saturēt:
  • datu pārraides protokolu (tīmekļa lappusēm - http, datņu serveriem - ftp);
  • domēna nosaukumu;
  • mapju un datņu nosaukumus ar atdalošām slīpsvītrām;
  • porta adresi (lieto reti)
 
Vienotajam resursu vietrādim (URL) var būt šāda struktūra.
 
url.png
 
Svarīgi!
Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu, ja protokola nosaukums nav norādīts, pieņem, ka tas ir HTTP.
Protokols
izmanto, lai piekļūtu...
Protokols
izmanto, lai piekļūtu...
 http://World Wide Web serverim wais://  
Wide Area Information Server
 ftp://  FTP serverim gopher://
Gopher serverim
 news://   Usenet ziņu grupām file:// 
sava datora vai lokālā tīkla failam
 mailto://elektroniskajam pastam telnet://
attālinātam pieslēgumam

Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 137.lpp.
Informātika pamatskolai 1.daļa V. Vēža redakcija, Mācību grāmata, 2006, 152.lpp..
Vienotais resursu vietrādis URL http://www1.linux.edu.lv/mspamati/5.gramata/105030203.htm
Vienotais resursu vietrādis. http://lv.wikipedia.org/wiki/Vienotais_resursu_vietr%C4%81dis
Informācija un komunikācija 7.modulis Studenta Grāmata. V. Vēža redakcijā  Rīga, Latvijas Universitāte - 2006