Katram datoram interneta tīklā ir sava IP (Internet Protocol) adrese, kas tiek pierakstīta formā xxx.xxx.xxx.xxx, kur xxx ir skaitlis robežās no 0 līdz 255.
 
Tā kā šādas adrese cilvēkam ir grūti atcerēties, biežāk tiek izmantota domēnu nosaukumu sistēma (Domain Name System - DNS). Attiecīgā resursa nosaukums veidojas no vairākiem, ar punktu atdalītiem, vārdiem.
 
Šī sistēma ir hierarhiska - katrs tās līmenis tiek saukts par domēnu. Augšējā slāņa domēnus jeb pirmos vārds adresē, lasot no labās puses, var iedalīt divas grupās:
 • pēc valsts, izmantojot to starptautisko divu burtu kodu, piemēram, lv (Latvija), lt (Lietuva), ee (Igaunija), uk (Apvienotā Karaliste). ASV nav sava valsts koda, tur izmanto tikai nozaru principu;
 • pēc nozaru principa, izmantojot angliskos saīsinājumus, piemēram, edu (education - izglītība), gov (goverment - valsts iestādes), museum (muzeji).
 
Katra organizācija, reģistrējoties internetā, izvēlas vienu no augšēja līmeņa domēniem. Pēc tam nosaukumam pievieno organizācijas domēnu un, ja nepieciešams, arī apakšorganizāciju vai citus nosaukumus.
Domēna vārda pieteicējs var izvēlēties reģistrēt savu domēnu tieši augstākā līmeņa domēna .lv zonā, piemēram, “mana-organizacija.lv”. Taču eksistē arī daži vēsturiski izveidojušies otrā līmeņa domēni.
 • .com.lv - otrā līmeņa domēns komerciālām struktūrām,
 • .edu.lv - otrā līmeņa domēns izglītības iestādēm,
 • .gov.lv - otrā līmeņa domēns centrālās valsts varas un pārvaldes struktūrām un tām pakļautībā esošām struktūrām. Domēna vārdu reģistrāciju šajā domēnā nodrošina VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”,
 • .org.lv - otrā līmeņa domēns dažādu veidu organizācijām,
 • .mil.lv - otrā līmeņa domēns aizsardzības iestādēm Latvijā. Domēna vārdu reģistrāciju šajā domēnā nodrošina Nacionālo bruņoto spēku štābs,
 • .id.lv - otrā līmeņa domēns fiziskām personām,
 • .net.lv - otrā līmeņa domēns interneta pakalpojumu piegādātājiem,
 • .asn.lv - otrā līmeņa domēns asociācijām,
 • .conf.lv - otrā līmeņa domēns konferencēm un izstādēm.
 
Piemēram, mail.contoso.com ir domēna nosaukums ar šādiem trīs līmeņiem:
 • .com — augšējā līmeņa domēns;
 • contoso — otrā līmeņa domēns;
 • mail — trešā līmeņa domēns.
 
Saskaņā ar NIC (Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” Tīkla risinājumu daļa, Reģistra turētājs) "Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv":
 
Domēna vārda veidošana
 
6.1. Domēna vārda forma:
 
6.1.1 tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;
6.1.2 veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi “-“.
6.1.3 latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).
 
6.2. Domēna vārda saturs:
 
6.2.1 domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
6.2.2 kā domēna vārdu nereģistrē rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;
6.2.3 personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.
 
6.3. Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:
 
6.3.1 domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;
6.3.2 defisi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
6.3.3 ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139.
 
Svarīgi!
8.4. Latvijā dzīvojoša fiziska persona ir tiesīga reģistrēt vienu domēna vārdu vispārīgajā otrā līmeņa domēnā .id.lv bez maksas uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu.