Rediģēšanas taustiņi
Teksta rediģēšanas (labošanas) taustiņi:
- atkāpšanās taustiņš Backspace izdzēš rakstzīmi pa kreisi no kursora, dažkārt arī atlasīto tekstu vai attēlu.- dzēš simbolu pa kreisi no kursora;
- ar dzēšanas taustiņu Delete parasti dzēš nākamo rakstzīmi aiz kursora, atlasīto tekstu vai attēlu.
 
kursors.svg
 
- ievadīšanas taustiņu Enter parasti izmanto, lai norādītu, ka pabeigta kādas rakstzīmju virknes vai rindkopas ievade:
 
ent.svg
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.26.