Teorija

Lai pārvietotos tekstā, var izmantot kursora vadības taustiņus:
- sākumvietas taustiņu HOME parasti izmanto kursora pārvietošanai uz rindas sākumu:
 
1k.png
 
- beigvietas taustiņu END parasti izmanto kursora pārvietošanai uz rindas beigām:
 
2k.png
 
- bulttaustiņi pārvieto kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju:
 
3k.png
5k.png
 
- augšupšķiršanas taustiņu Page Up key_pageup.png parasti izmanto, lai dokumentu "pāršķirtu" par viena ekrāna saturu uz augšu;
 
- lejupšķiršanas taustiņu Page Down  key_pagedn.png parasti izmanto, lai dokumentu "pāršķirtu" par viena ekrāna saturu uz leju.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.25.