Tastatūra ir visizplatītākā datora ievadierīce, ko izmanto, lai ar noteiktā veidā izvietotu taustiņu palīdzību ievadītu datorā informāciju, kā arī veiktu datora vadību.

keyboard.svg 

Kursors ir ekrāna elements, kura novietojums norāda vietu, kur parādīsies ievadītā rakstzīme. Kursoram var būt dažādas formas, kas ir atkarīgas no lietotās programmas un tajā veicamajām darbībām. Lai kursoru būtu vieglāk ieraudzīt, tam visbiežāk ir vertikālas mirgojošas svītriņas forma.
  
Tastatūras taustiņi
 
Tastatūras taustiņus, pamatojoties uz to funkcijām, var iedalīt vairākās grupās:
  • Rakstīšanas (burtciparu) taustiņi. Šo taustiņu skaitā ir tie paši burtu, ciparu, punktuācijas un simbolu taustiņi, kas tradicionālajā rakstāmmašīnā.
  • Kontroltaustiņi. Šie taustiņi tiek lietoti atsevišķi vai kombinācijā ar citiem taustiņiem, lai veiktu noteiktas darbības. Visbiežāk lietotie kontroltaustiņi ir: CTRL, ALT, Windows logotipa taustiņš un ESC.
  • Funkciju taustiņi. Funkciju taustiņi tiek lietoti specifisku uzdevumu izpildei. Tie ir apzīmēti ar F1, F2, F3 un tā tālāk līdz F12. Šo taustiņu funkcionalitāte dažādās programmās atšķiras.
  • Navigācijas taustiņi. Šie taustiņi tiek lietoti, lai pārvietotos dokumentos vai Web lapās un rediģētu tekstu. To skaitā ir bulttaustiņi, taustiņi HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE un INSERT.
  • Cipartastatūra. Cipartastatūru ir parocīgi izmantot ātrai ciparu ievadīšanai. Taustiņi ir sagrupēti vienā blokā tāpat kā parastajā kalkulatorā vai skaitļošanas mašīnā.
Šajā attēlā ir parādīts, kā šie taustiņi ir sakārtoti tipiskā tastatūrā. Jūsu tastatūras izkārtojums var būt citāds.
 
tast.svg
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.24.
Tastatūras lietošana.  http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Using-your-keyboard