Teksta rakstzīmju ievadei parasti izmanto tastatūru.
Rakstot tekstu, var būt noderīgi šādi padomi:
  • atstarpes rakstzīmi (atstarpēšanas taustiņš Space Atstarpe.svg ) tekstā lieto tikai tur, kur pieļaujama pāreja jaunā rindā;
      
  • atstarpes rakstzīmi neraksta pirms punkta, komata, kola, semikola un to noteikti raksta pēc šīm pieturzīmēm, piemēram:
Nepareizi
Pareizi
Atstarpes rakstzīmi teksta lieto tikai tur
,kur pieļaujama pāreja jaunā rindā
:atstarpes rakstzīmi neraksta pirms punkta ,komata , kola , semikola un to noteikti raksta pēc šīm pieturzīmēm .
Atstarpes rakstzīmi teksta lieto tikai tur,
kur pieļaujama pāreja jaunā rindā:
atstarpes rakstzīmi neraksta pirms punkta, komata, kola, semikola un to noteikti raksta pēc šīm pieturzīmēm.
  • starp iekavām (arī pēdiņām) un tajās iekļauto tekstu nav atstarpes, tāpēc atstarpes rakstzīmi neraksta aiz atverošās iekavas (atvērējpēdiņām) un pirms aizverošās iekavas (aizvērējpēdiņām), bet to noteikti raksta pirms atverošās iekavas (atvērējpēdiņām) un aiz aizverošās iekavas (aizvērējpēdiņām), piemēram:
Nepareizi
Pareizi
Atstarpes rakstzīmi( taustiņš  Atstarpe.svg
)tekstā lieto tikai tur, kur pieļaujama pāreja jaunā rindā.
Atstarpes rakstzīmi (taustiņš  Atstarpe.svg)
tekstā lieto tikai tur, kur pieļaujama pāreja jaunā rindā.
  • starp vārdiem atstāj ne vairāk kā vienu atstarpi;
Nepareizi
Pareizi
Teksts  tekstsTeksts teksts
  • atkāpes no lapas malām nekad neveido ar atstarpes taustiņu, bet izmanto citas teksta apstrādes lietotnes piedāvātās iespējas, par kurām tiks runāts turpmāk;
     
  • programma pati organizē teksta dalīšanu rindās, tāpēc taustiņu enter.svg nelieto, lai pārietu jaunā rindā, bet to lieto tikai rindkopas beigās. 
 
Neredzamo simbolu parādīšana
 
Nospiežot dažādus tastatūras taustiņus, piemēram, enter.svg vai Atstarpe.svg (Space), dokumentā ir redzams taustiņu darbības rezultāts, bet nav redzami nekādi simboli.
Dokumentu rediģējot, ir jāredz, kur ir ticis nospiests tastatūras taustiņš Enter vai Space. Visus neredzamos simbolus var padarīt redzamus, standarta rīku joslā nospiežot pogu show_hide.png Rādīt /Slēpt (Show/Hide). Uzreiz kļūst redzams, kur ticis nospiests tastatūras taustiņš Enter un atstarpes taustiņš Space. Neredzamie simboli netiek drukāti uz papīra, kaut gan tie ir redzami ekrānā.
Nospiežot rīku joslas pogu show_hide.png, ievadītais teksts izskatīsies šādi:
 
Neredzmo•simbolu•parādīšana¶
Nospiežot•dažādus•tastatūras•taustiņus,•piemēram,•Enter•vai•Space,•dokumentā•ir•
redzams•taustiņu•darbības•rezultāts,•bet•nav•redzami•nekādi•simboli.¶