Pie mums lietotās tastatūras parasti satur tikai latīņu burtus un ar to palīdzību var ievadīt tekstu angļu valodā.
Lai no tastatūras ievadītu tos citu valodu burtus, kuri uz taustiņiem nav, izmanto speciālas programmas. Šeit tiks apskatīta programma no paketes Tildes Birojs, kuras sastāvā ietilpst vēl virkne citu ar valodām saistītu programmu, piemēram, vārdnīcas.
Pēc Tildes Biroja uzstādīšanas datorā uzdevumu joslas labajā malā ir redzama ikona ar Latvijas karodziņu.
 
tilde.png
 
Lai iegūtu tos latviešu alfabēta burtus, kuru nav uz tastatūras:
  • nospiež “mēmo” taustiņu;
  • nospiež burtu, kurš ir pamatā vajadzīgajam burtam (ā – a, č – c, ē – e, ģ – g, ī – i, ķ – k, ļ – l, ņ – n, š – s, ū – u, ž – z).
“Mēmais” taustiņš ir tastatūras latviskošanas programmas izvēlēts taustiņš, pēc kura nospiešanas uz tā attēlotā rakstzīme netiek izvadīta uzreiz, bet tiek gaidīta nākamā taustiņa nospiešana. Jā nākamais ir kāds no iepriekš uzskaitītajiem burtiem, tad tiek izveidots attiecīgais latviešu valodas burts, ja ne – mēmā taustiņa rakstzīme un pēc tā ievadītā rakstzīme.
To kāds “mēmais” taustiņš tiek izmantots var noskaidrot vai nomainīt, noklikšķinot uzdevumu joslā uz Latvijas karodziņa. Atveras saraksts, kurā var apskatīt (atzīmēts ar ķeksīti pa kreisi no karodziņa) vai izvēlēties citu “mēmo” taustiņu.
 
latv.png
 
Kā bezmaksas alternatīvu Tildes Biroja programmu var lietot programmu Apostrofs. Informāciju par programmu un tās instalēšanu var atrast šeit: http://laacz.lv/apostrofs/ Apostrofs“ ir uzinstalējams klaviatūras izklājums (layout), lai bez jebkādiem Tildes vai citu ražotāju programmām varētu daiļi rakstīt latviski, izmantojot apostrofu kā mēmo taustiņu par velti.
 
Ievadīšana citās valodās
 
Dažkārt uz taustiņiem tiek izvietotas arī rakstzīmes rakstīšanai krievu valodā. Parasti šīs rakstzīmes ir citādi noformētas, piemēram, sarkanā krāsā.
Lai nomainītu ievadīšanas valodu:
  • noklikšķina uzdevumu joslā uz Latvijas karodziņa. Atveras saraksts;
  • noklikšķina uz izvēlētās valodas.
valodas.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.26.
 Apostrofs. http://laacz.lv/apostrofs/