3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Simbolu kodēšana
Tekstā dažkārt nākas izmantot dažādus speciālos simbolus.
 
Dažādu simbolu kodēšanas piemēri HTML valodā
 
Simbols
Rakstzīmes kods
Apraksts
34
&#190
 
Δ
&#916
 
Σ
&#931
 
Α
&#945
 
Β
&#946
 
Γ
&#947
 
±
&#177
 
2
&#178
 Augšējais indekss 2
3
&#179
 Augšējais indekss 3
&#171
 
&#187
 
14
&#188
 
12
&#189
 
<
&#060
 Stūra iekavas
>
&#062
 Stūra iekavas
"
&#034
 Pēdiņas
&
&#158
 „Un" simbols
&#032
 Tukšumzīme
©
&#169
 Autortiesību simbols
 
Piemērs:
 
Kods:

<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
&#188<br>
&#158<br>
&#060<br>
&#062<br>
&#169<br>
&#256
</body>
</html>
Rezultāts:
 
simbolu_kodesana.png
 
Katrs HTML dokuments sastāv no noteiktā kārtībā sekojošu simbolu kopuma. Pārlūkprogramma lasa HTML kodu un interpretē pa rindām, sākot no pirmās rindas.
 
Dators katru simbolu identificē pēc simbola koda, kas ir dots speciāli izveidotās kodu tabulās, piemēram, ASCII (American Standart Code for Information Interchange) - Amerikas informācijas apmaiņas standartizēto kodu tabula. Šeit katra simbola kodēšanai ir nepieciešams viens baits. Pavisam var kodēt 256 simbolus. Uz tastatūras katram burtam atbilst noteikts skaitlis. Piemēram, ASCII kodēšanas sistēmā kodi 65, 66 un 67 atbilst burtiem A, B un C. Attiecīgajam simbolam kodu atrod, saskaitot skaitļus b + a, kur b ir skaitlis pret attiecīgo tabulas rindu, bet a ir skaitlis, kas apzīmē kolonnu, piemēram, burta A kods ir 64+1=65. Šis kodējums tiek lietots dažādās programmās.
 
Pastāv vēl arī cits simbolu kodēšanas veids - Unikoda kodu tabula, kas paredzēta visu pasaules valodu rakstzīmju kodēšanai. Šeit viena simbola kodēšanai izmanto divus baitus. Tā rezultātā iespējamo simbolu skaits palielinās līdz 65636 simboliem.
 
Svarīgi!
Unikoda sistēmā ir ietvertas arī latviešu valodas rakstzīmes ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm. Lai pārslēgtos uz latviešu valodas kodējumu, HTML kodā starp tagiem <head> un </head> ir jāievieto kods:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">.