Horizontāla līnija
Dažreiz HTML dokumentā ir nepieciešams atdalīt tekstu, grafiskos zīmējumus vai attēlus vienu no otra. Tad lieto horizontālo atdalošo līniju.

Lai uzzīmētu horizontālo līniju, izmanto tagu <hr> bez noslēdzošā taga.
 
Pēc noklusējuma pārlūkprogramma zīmē līniju „telpiski", ja izmantojam atribūtu noshade, tad zīmē parastu plakanu līniju.
 
Ar width (piem., width=30%) iestāta līnijas garumu procentos no maksimāli iespējamā garuma (garumu var uzdot arī pikseļos), bet size (piem., size=10) norāda līnijas platumu.
 
Ar align norāda līnijas novietojumu, noklusēti līnija ir centrēta (align="center").
Piemērs:
Kods:
Šeit līniju kods ir parādīts rezultātā redzamo līniju secības kārtībā.
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<hr size =10 color = #66cc66>
<hr size = 2>
<hr size = 5 noshade>
<hr width = 50% size = 4 color = #339900 noshade>
<hr width = 150 size = 6 align = "right" color = #ff6600>
<hr width = 150 size = 20 align = "left" color = #0066ff>
<hr width = 150 size = 20 color = #990000>
<body>
</html>
Rezultāts:
 
horizontala_linija.png