Fontu formatēšanas tagi
Fontu formatēšanai izmanto tagus, kas aprakstīti zemāk redzamajā tabulā.
 
Tags
Taga funkcijas
<em>... </em>
Kursīvs
<I>...</I>
Slīpraksts
<U>...</U>
Pasvītrots teksts
<B>...</B>
Treknraksts
<sup>...</sup>
Augšraksts
<sub>...</sub>
Apakšraksts
<big>...</big>
Palielina fonta izmēru par 1
<small>...</small>
Samazina fonta izmēru par 1
<br>...</br>
Jauna rinda
<p>...</p>
Jauna rindkopa
<pre>...</pre>
Saglabā teksta formatējumu
<h1>...</h1> - <h6>...</h6>
Virsraksta teksts
<strike>...</strike>
Pārsvītrots teksts
<tt>...</tt>
Vienāda platuma fonti
<cite>...</cite>
Teksta elements tiek uzskatīts
par citātu
<kbd>....</kbd>
Imitē rakstāmmašīnas stilu
<strong>.... </strong>
Uzsvērts teksts
<address>...</address>
Definē teksta elementu kā
adresi, kas tiek parādīta kursīvā

Pāriešanai uz jaunu rindu izmanto rindas pārraušanas tagu <br> bez noslēdzošā taga. Tagu <br> lieto, lai rakstītu simbolus vai vārdus vienu zem otra. Savukārt, lai nepieļautu pāreju jaunā rindā, lieto simbolisko zīmi &nbsp.
 
Cita iespēja ir izmantot tagu <nobr>... </nobr>. Viss, kas atrodas starp šo atverošo un noslēdzošo tagu, netiek pārnests jaunā rindā.
 
Piemērs:
 
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<strong>AaBb</strong><br>
<em>AAA</em>
<u>CCC</u>
<b>AAAA<sub>BB</sub>CCC<Sup>DD</SUP></b>
<b>BBB</b><br>
<strong>MMMM</strong>
<Em>Abcd</EM>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
fontu_formatesana.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 16.-17. lpp.