Tags Basefont
Tagu <basefont> lieto, lai iestatītu fontus, to izmērus un krāsu pēc noklusējuma visam dokumentam. Ir pieļaujama taga izmantošana starp tagiem <head> un </head>, kā arī starp tagiem <body> un </body>, pie tam vairākas reizes.
 
Kodu pieraksta šādā veidā:
<basefont color =... face =... size =.. >, kur face - fonts; color - krāsa; size - fonta izmērs.
 
Parasti pēc noklusējuma basefont parametru face izvēlas Times New Roman.
 
Basefont parametra size skaitliskās vērtības var būt absolūtās vienībās no 1 līdz 7, bet relatīvajās vienībās size = +l,+2,+3,+4, size = -1, -2,-3 attiecībā pret bāzes fonta lielumu 0. Ja nav uzdotas size vērtības, tad pēc noklusējuma fonta izmērs ir 3 - absolūtajā skalā vai 0 - relatīvajā skalā.
 
Piemērs:
 
Kods:
 
<html>
<head>
<title>basefont</title>
</head>
<body>
<basefont size="5" color="blue" face="Verdana">
<p>Teksts1
  <font size="1">Teksts2</font>
  <font size="+1">Teksts3</font>
  <font size="-2">Teksts4</font>
</p>
<p>
  <font color="#FF0000">Teksts5</font>
  <font color="orange">Teksts6</font>
  <font color="peru">Teksts7</font>
</p>
<p>
  <font face="Avalon,Wide Latin">Teksts8</font>
</p>
<h2>Teksts9</h2>
<p>Teksts10</p>
</body>
</html>
 
Ja tagos, kas atrodas zemāk par basefont, nav uzrādīti parametri size, color vai face, tad teksts tiek formatēts atbilstoši basefont norādītajiem parametriem.
 
Rezultāts:
 
1.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 14.-15. lpp.