Tags Textarea
Logā, ko izveido ar tagu <textarea>, var ierakstīt daudz teksta. Bloka <textarea>...</textarea> formāts ir: <textarea atribūti>teksts</textarea>. Šāds logs veido vienkāršu teksta redaktoru.
 
Tagam <textarea> var pielietot šādus atribūtus:
- name - vārds, kas tiek izmantots skriptos, lai piekļūtu pie objekta, kas ir izveidots ar tagu <textarea>;
- cols - kolonnu skaits logā;
- rows - rindu skaits logā;
- readonly - iestāta lauka īpašību "tikai lasīšana". Šādu lauku lietotājs nevar rediģēt, tikai lasīt.
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<textarea name="adrese" rows="5" cols="50">Ievadiet tekstu</textarea>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b10.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body bgcolor="#COCOCO">
<form>
<textarea rows="10" cols="50" name="edit"></textarea><br><br>
<input type="reset" value="dzēst">
</form>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b11.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 89.-90. lpp.