Pogu veidošana
Pārlūkprogramma seko lietotāja darbībām un attiecīgi reaģē uz tām. Ja noklikšķinām peli uz kādas saites, pārlūkprogramma reaģē un atver attiecīgo dokumentu. Parastu pogu pārlūkprogramma zīmē ar šāda koda palīdzību:
<form>
<input type="button" value="Poga">
</form>
 
Pogu, kuras noklikšķināšana izsauc paziņojumu, veido šāds kods:
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Pogu veidošana</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" value="Poga" onclick="alert('Sveiki')">
</form>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b09.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 87. lpp.