Ietvaru lietošana
Pārlūkprogrammas logu var sadalīt vairākos taisnstūra apgabalos, pie tam katrs no šiem apgabaliem var funkcionēt kā atsevišķs pārlūkprogrammas logs. Šāda veida apgabalus sauc par ietvariem (no angļu valodas vārda frame - rāmis, karkass). Katru ietvaru veido atsevišķs HTML dokuments, ko ielādē pārlūkprogramma.
 
Ietvari tiek lietoti pietiekami maz, jo to lietošana ir saistīta ar šādiem trūkumiem:
- tīmekļa vietnes veidotājiem ir jāpārliecinās, vai katrs HTML dokuments attiecīgi attēlojas ietvaru struktūrā, jo konkrētā ietvarā var atvērties nepareiza lappuse;
- var būt apgrūtināta ietvaros attēloto lappušu izdrukāšana.
 
Lai aprakstītu ietvaru struktūru, HTML valodā ir paredzēti specializēti tagi.
 
Tags <framset> ir pamattags. Šim tagam obligāti nepieciešams noslēdzošais tags. Tags satur divus galvenos parametrus - rows un cols. Parametrs rows nosaka horizontālo ietvaru skaitu, bet cols - vertikālo ietvaru skaitu. Pieraksta formāts var būt pikseļos, relatīvās vienībās vai procentos.
 
<frameset cols="30%,*"> - viens ietvars aizņem 30% no pārlūkprogrammas loga, bet otrs - atlikušos 70%.
 
<frameset cols="*,2*,3*"> - šāds pieraksts sadala pārlūkprogrammas logu trijos ietvaros platuma attiecībā 1:2:3.
 
<frameset cols="50,40%,3*"> - šāds pieraksts norāda, ka horizontālā virzienā četri ietvari ir sadalīti šādi: 50 pikseļi, 40% no kopējā loga platuma un pārpalikums sadalīts attiecībā 1:3 (1/4 un 3/4).
 
<frameset rows="30%,*"> - pirmais ietvars aizņem 30% no kopējā pārlūkprogrammā atvēlētā augstuma, bet otrs - 70%.
 
<frameset rows="*,2*,3*"> - augstumu attiecība 1:2:3.
 
Vispārīgā veidā ietvara garumu un platumu var iestatīt formā <framset row="*,*i">, <framset cols ="*,*k">, kur i un k ir naturāli skaitļi.
 
 
Vertikāla struktūra
Horizontāla struktūra
Ietvaru struktūra
01.png
02.png
HTML kods<html>
<frameset cols="25%,75%">
  <frame src="" name="kreisais">
  <frame src="" name="labais" >
</frameset>
</html>
<html>
<frameset rows="100,*">
  <frame src="" name="augsa">
  <frame src="" name="apaksa">
</frameset>
</html>
PaskaidrojumiAr tagu frameset ir izveidoti divi vertikāli ietvari (kolonnas). Pirmā kolonna aizņem 25 %, bet otrā - 75 % no pārlūkprogrammas loga.Ar tagu frameset ir izveidoti divi horizontāli ietvari (rindas). Pirmā rinda aizņem 100 pikseļus, bet otrā atlikušo daļu no pārlūkprogrammas loga (norāda zvaigznīte *).