Krāsošanas rīku lietošana

Krāsošanai parasti lieto otu zimesanas_riki_4.png (Paintbrush Tool), aizkrāsotāju zimesanas_riki_1.png (Bucket Fill Tool) un gradientu aizkrāsotāju zimesanas_riki_2.png (Blend Tool).

Lai izmantotu otu zimesanas_riki_4.png,

- izvēlas rīku lodziņā Toolbox vai lieto komandu Tools / Paint Tools / Paintbrush;
- izvēlas priekšplāna krāsu, piemēram, oranžu;
- izvēlas otas stilu un lielumu, piemēram krasosanas_riku_lietosana_2.png;
- aizkrāso riņķi, turot piespiestu peles kreiso pogu un pārvietojot peli.

krasosanas_riku_lietosana_1.png


Ar aizkrāsotāju zimesanas_riki_1.png (Bucket Fill Tool) var aizkrāsot atlasītu attēla daļu vai apgabalu.

Lai aizkrāsotu figūru, piemēram, taisnstūri,

- izveļas rīku zimesanas_riki_1.png lodziņā Toolbox vai lieto komandu Tools / Paint Tolls / Bucket Fill;
- rīka Bucket Fill parametru lodziņā sadaļā Affected Area var noteikt rīka lietošanas veidu. Pēc noklusējuma aktīva ir iespēja aizkrāsot apgabalu, kura krāsa ir līdzīga krāsai vietā, kurā tiek izpildīts klikšķis (Fill similar colors). Šī iespēja ļauj aizkrāsot daudzstūri, jo tas tiks aizpildīts ar izvēlēto krāsu līdz kontūrlīnijai;

krasosanas_riku_lietosana_3.png


- sadaļa Fill Type var izvēlēties aizkrāsošanas veidu: priekšplāna krāsā (FG color fill), fona krāsā (BG color fill) vai ar zīmējumu paraugiem (Pattern fill).

krasosanas_riku_lietosana_4.png


Atzīmē radiopogu Pattern fill un izvēlas parauga veidu pogas krasosanas_riku_lietosana_13.png sarakstā vai lodziņā Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Patterns;

krasosanas_riku_lietosana_5.png


- izpilda klikšķi taisnstūra iekšienē.

krasosanas_riku_lietosana_6.png


Ar gradientu aizkrāsotāju zimesanas_riki_2.png (Blend Tool) var aizkrāsot atlasītu attēla daļu, veidojot krāsu pāreju (gradientu). Pēc noklusējuma tiek veidota pāreja no priekšplāna krāsas uz fona krāsu, parasti no melnas uz baltu.

Svarīgi!
Ja nav atlasīta attēla daļa, tad tiek aizkrāsots viss attēls.

Lai lietotu gradienta aizkrāsotāju attēla daļai ar noklusētajiem parametriem,

- atlasa, piemēram, taisnstūrveida apgabalu;
- lodziņā Toolbox izvēlas rīku zimesanas_riki_2.png, vai lieto komandu Tools / Paint Tolos / Blend;
- norāda krāsu pārejas virzienu, piespiežot peles kreiso pogu un veicot vilkšanu; atlaiž peles pogu, lai tiktu veikta aizkrāsošana.

krasosanas_riku_lietosana_7.png

figuru_zimesana_11.png

krasosanas_riku_lietosana_8.png


Lai lietotu gradienta aizkrāsotāju attēla daļai, mainot parametrus,

- atlasa, piemēram, elipses veida apgabalu;
- lodziņā Toolbox izvēlas rīku zimesanas_riki_2.png vai lieto komandu Tools / Paint Tolos / Blend;
- lodziņā Toolbox izveļas gradienta veidu pogas krasosanas_riku_lietosana_14.png sarakstā vai lodziņa Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Gradients;

krasosanas_riku_lietosana_9.png


- lodziņā Toolbox iestāta krāsu pārejas atkāpi (Offset), kura norāda krāsu pārejas sākumpunktu;

krasosanas_riku_lietosana_10.png


- lodziņa Toolbox sarakstā Shape izvēlas krāsu pārejas formu, piemēram, Radial;

krasosanas_riku_lietosana_11.png


- norāda krāsu pārejas virzienu un atlaiž peles pogu. Lai pabeigtu darbību, atlasa taisnstūrveida apgabala atlases rīku rectangle.png un izpilda klikšķi ārpus elipses.

krasosanas_riku_lietosana_12.png