Krāsu parametru maiņa

Lai uzlabotu attēla kvalitāti, var mainīt krāsu parametrus:

- spilgtumu un kontrastu;
- krāsas toni un piesātinājumu;
- krāsu balansu.

Lai mainītu spilgtumu un kontrastu,

- atver attēla datni;

krasu_parametru_maina_1.png


- lieto komandu Colors / Brightness-Contrast;

krasu_parametru_maina_2.png


- dialoglodziņā Brightness-Contrast pārvieto slīdni, maina spilgtumu (Brightness) un/ vai kontrastu (Contrast).

krasu_parametru_maina_3.png


Novēro izmaiņas, kuras redzamas attēla logā (jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Preview);

krasu_parametru_maina_4.png
 
- piespiež pogu krasu_parametru_maina_11.png.

Lai mainītu nokrāsu un piesātinājumu,

- lieto komandu Colors / Hue-Saturation;

krasu_parametru_maina_5.png


- dialoglodziņa Hue-Saturation sadaļā Select Primary Color to Adjust nosaka, vai izmaiņas veikt konkrētai krāsai, atzīmējot nepieciešamo radiopogu, vai visām krāsām, piespiežot pogu krasu_parametru_maina_12.png;
- lodziņā Hue-Saturation sadaļā Adjust Selected Color, pārvietojot slīdņus, maina nokrāsu (Hue), spilgtumu (Lightness), piesātinājumu (Saturation).

krasu_parametru_maina_6.png


Novēro izmaiņas, kuras redzamas attēla logā (jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Preview);

krasu_parametru_maina_7.png
 
- piespiež pogu krasu_parametru_maina_11.png.

Lai mainītu krāsu balansu,

- lieto komandu Colors / Color Balance;

krasu_parametru_maina_8.png


- dialoglodziņā Color Balance sadaļā Select Range to Adjust norāda diapazonu, kurā veikt izmaiņas tumšajiem (Shadows), vidējiem (Midtones) vai gaišajiem (Highlights) krāsas toņiem;
- dialoglodziņā Color Balance sadaļā Adjust Colors Levels, pārvietojot slīdni, maina krāsu diapazona līmeni, piemēram, tuvāk gaiši zilai (Cyan) vai sarkanai (Red) krāsai.

krasu_parametru_maina_9.png


Novēro izmaiņas, kuras redzamas attēla logā;

krasu_parametru_maina_10.png


- piespiež pogu krasu_parametru_maina_11.png.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 58. – 59. lpp.