Attēla sagatavošana ievietošanai tīmekļa lappusē

Veidojot tīmekļa lappuses, ir svarīgi panākt, ka to lejupielādes laiks ir pēc iespējas mazāks. Tāpēc, ievietojot tīmekļa lappusē attēlus, cenšas samazināt attēla datņu apjomu, saglabājot labu kvalitāti.

Attēla datnes apjomu var samazināt dažādi, piemēram:

- samazinot attēla lielumu;
- izmantojot bezzudumu vai zudumradošo saspiešanu, saglabājot citā formātā. Bezzudumu saspiešanas formāti ir GIF un PNG, zudumradošās saspiešanas JPEG.

Lai saglabātu datni GIF formātā,

- atver datni;
- lieto komandu File / Save As;
- dialoglodziņā Save Image tekstlodziņā Name ievada attēla datnes nosaukumu, sadaļā Browse for other folders sarakstā Places un lodziņā Name norāda saglabāšanas vietu un sadaļā Select File Type - formātu GIF image. Piespiež pogu sagatavosana_timekla_lappuse_2.png;

sagatavosana_timekla_lappuse_1.png


- dialoglodziņā Export File izvēlas krāsu paleti, piemēram, Indexed, uz kuru konvertēt attēlu, un piespiež pogu sagatavosana_timekla_lappuse_4.png;

sagatavosana_timekla_lappuse_3.png


- dialoglodziņa Save as GIF atzīmē izvēles rūtiņu Interlace un piespiež pogu sagatavosana_timekla_lappuse_2.png.

sagatavosana_timekla_lappuse_5.png


Svarīgi!
Parametrs Interlace nozīmē, ka attēls parādās ātrāk, pakāpeniski uzlabojoties tā kvalitātei. Ja lietotāju neinteresē attēls, tad ir iespējams apturēt tā lejupielādi. Tas ir būtiski, ja ir lēns interneta pieslēgums.

Lai saglabātu datni JPEG formātā,

- atver datni;
- lieto komandu File / Save As;
- dialoglodziņa Save Image tekstlodziņā Name ievada attēla datnes nosaukumu, sadaļā Browse for other folders sarakstā Places un sadaļā Select File Type - formātu JPEG image. Piespiež pogu sagatavosana_timekla_lappuse_2.png;

sagatavosana_timekla_lappuse_6.png


- dialoglodziņā Save as JPEG izvēlas saglabāšanas kvalitāti (Quality) un piespiež pogu sagatavosana_timekla_lappuse_2.png.

sagatavosana_timekla_lappuse_7.png


Dialoglodziņā Save as JPEG atverot sadaļu Advances Options, var atzīmēt parametru Progressive, kuram ir tāda pati nozīme kā parametram Interlace.

sagatavosana_timekla_lappuse_8.png